اخبار
همانگونه که اطلاع دارید آخرین طرح های فروش گروه نرم افزاری سازه منحصراً برای کاربران قبلی نرم افزارهای ما برگزار و با استقبال خوبی همراه گردید. هنگام برگزاری طرح های قبلی درخواستهای زیادی نیز از خریداران جدید برای در نظرگرفتن شرایط ویژه فروش... »ادامه
همانگونه که اطلاع دارید سازه مینار اول تهران با استقبال گرم ثبت نام کنندگان در اردیبهشت ماه 95 در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار شد. برنامه های ارائه شده در این سازه مینار شامل... »ادامه
از یکی دو سال گذشته به دلیل ناهماهنگی های مدیریتی، توجه کافی به شئونات این شرکتها و بازدید کنندگان آنها از نظر جانمائی و سایر موارد در این نمایشگاه کم رنگ گردید که موجب نارضایتی این شرکتها گردیده است... »ادامه
به‌روزرسانی نرم‌افزار
1395/06/31 سازه 90 نسخه 2.9506.1
- اعمال اصلاحیه جدید مبحث 9 مقررات ملی
- اصلاح در ترسیم تیر
»ادامه